Proud Moments

2018-19 - ICSEICSE - School Toppers


Sl NO. Name of The Student %
1 Varshini N Shetty 98%
2 K Vinit Puranik 98%

X - Subject Toppers


Eng. Language (85)
Varshini N Shetty


Hindi (98)
Akhilesh P
Deon Samuel Fernandes
Kripaa Kesavan
Taniya Maiti


Kannada (99)
Shravani G
Varshini N Shetty


Geography (100)
Namratha C Prabhu
K Vinit Puranik


History (100)
Anisha Rose C
Chandana Sai M Reddy
Jeril Joshy
Kripaa Kesavan
Namratha C Prabhu
G M Nithin Gowda
Tarun K R
K Vinit Puranik

Eng. Literature (100)
Aakriti Acharya
Adhi Nandan. J
Angeleena Mariya Sebastian
Anisha Rose C
Anjitha E S
Arya Singh
Asha Elizabeth
Ashbin Siby Abraham
Ashwini Mahesh Shanbagh
Chandana Sai M Reddy
Chitra S
Hanoch Yedidya Karkada
Joswin Dsouza
Kripaa Kesavan
Namratha C Prabhu


Maths (100)
Aasif Ahmad Khan
Merlin P


Chemistry (100)
Jeril Joshy
K Vinit Puranik
Vritant Chopra


Physics (100)
K Vinit Puranik

Computer (100)
Akhilesh P
Anisha Rose C
Anuj Dwivedi
Arya Singh
Asha Elizabeth
Ashbin Siby Abraham
Chandana Sai M Reddy
Deon Samuel Fernandes
Felin Faby
Hanoch Yedidya Karkada
Jeril Joshy
Joel Martin
Joswin Dsouza
Karen Francina Morais
Kripaa Kesavan
Merlin P
Mohammed Afzal
Namratha C Prabhu
Sahana S R
R Shine Bensus
Taniya Maiti
Tarun K R
Varshini N Shetty
K Vinit Puranik
Vritant Chopra


2018-19-ISCISC-School Topper


Sl NO. Name of The Student %
1 LORRAINE MARIA THOMAS 95%


XII - Subject Toppers


English (96) Maths (90) Physics (93) Computer (100)
LORRAINE MARIA THOMAS
Chemistry (79) Biology (91)
SONA SAJU